"logo

Kasulikud viited

Eesti Maksu- ja Tolliamet
www.emta.ee

Soome Maksu- ja Tolliamet
www.vero.fi

Soome registriinfosüsteem
www.ytj.fi

Eesti.ee
www.eesti.ee

Eesti statistika
www.estat.stat.ee

Soome pensionikeskus
www.varma.fi

Soome töötuskindlustus
www.tvr.fi

Soome kindlustusselts
www.if.fi

Soome ettevõtluskeskond
www.koiuvunimemi.com

Registrite ja Infosüsteemide Keskus
www.rik.ee

Soome tervishoiu teenuse pakkuja
www.medfin.fi

Soome tervishoiu teenuse pakkuja
www.diacor.fi

PensioniKESKUS
www.pensionikeskus.ee

Sotsiaalkindlustuseamet
www.sotsiaalkindlustusamet.ee

Soomemaksuameti juhendid eesti keeles

Soome tilaajavastuu seadusega nõutud andmete register
www.tilaajavastuu.fi

Soome veronumero keskus
www.veronumero.fi

Soome palga kalkulaator
Soome palga kalkulaator

Eesti palga kalkulaator
www.palk.crew.ee